Renk Seçiniz
Orjinal Renk

Kırşehir; Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 22 Ocak 2016 tarihinde yayınlanan ve aşağıdaki göstergelerin istatistiksel analizi ile oluşturulan “İllerde Yaşam Endeksi” araştırmasında, Türkiye genelinde eğitim alanında 4. sırada yer bulmuştur.

 • Okul öncesi eğitimde (3-5 yaş) net okullaşma oranı
 • YGS puan ortalaması
 • Fakülte veya yüksekokul mezunlarının oranı 
 • Kamunun eğitim hizmetlerinden memnuniyet oranı

Kırşehir ilinde öğrenim gören öğrenciler, uzun yıllardır üniversiteye giriş sınavlarında Türkiye genelinde büyük başarı göstermekte olup, Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2020 yılı verilerine göre, ildeki eğitim kurumlarına ait veriler aşağıdaki gibidir.

 Okul/ Kurum Sayısı   Öğretmen Sayısı     Derslik sayısı    Öğrenci Sayısı
               248           2.708          3.945        43.236

 

Derslik Başına Düşen  Öğrenci Sayıları
         İlkokul + Ortaokul       Genel Ortaöğretim       Mesleki ve Teknik
                   16                   21                  14

 

İlde bir adet üniversite bulunmakta olup, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Yükseköğretim Kurulu tarafından koordine edilen "Üniversitelerimizin Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması" temalı proje çalışması kapsamında “Tarım ve Jeotermal” alanında pilot üniversite olarak belirlenmiştir. Bu vesile ile Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi'ne jeotermal ve tarım alanında ihtisaslaşma, farkındalık oluşturma, bölgedeki paydaşlara yeni bir bakış açısı getirme, olmayan yeni iş kollarının temelini atmada tetikleyici rol üstlenme gibi yeni misyonlar yüklenmiştir. Pilot Üniversite kapsamında Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, bölgesel kalkınmaya dönük olarak, diğer sektörlerle işbirliği içerisinde aşağıdaki projeleri yürütmektedir. Projelere ilişkin detaylı bilgilere ulaşmak için Pilot Üniversite Koordinatörlüğü web sitesi ziyaret edilebilir.

 • Jeotermal Kaynaklı Rehabilitasyon Merkezi Projesi
 • Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Projesi
 • Sporcu Sağlığı Araştırma, Uygulama ve Termal Rehabilitasyon Merkezi Projesi
 • Terme Sahasından Jeotermal Kaynağın Temini ve Proje Sahalarına İletimi Projesi
 • Termal Seralarda Kümelenme Projesi
 • Kaba Yem Üretim Projesi
 • Ceviz Odaklı Kalkınma ve Gelişim Projesi
 • Eğitim ve Tanıtım Projeleri

 

Kırşehir ilinde bir adet özel hastane bulunmakta olup, Özel Aşıkpaşa Hastanesi dışında, Sağlık İl Müdürlüğü’ne bağlı aşağıdaki kurumlar il genelinde sağlık hizmeti vermektedir.

 

 

Bizi Takip Edin ! Bizi Takip Edin !