Renk Seçiniz
Orjinal Renk
Bir Bakışta Kırşehir

Akçakent

Akçakent 1884 yılında Kafkasya’dan göç eden Çerkes göçmenler tarafından kurulmuştur. İlk gelen 12 aile Akçakent'in 1 km Kuzey'inde bulunan Axca Köy (Oxcanlı) harabe kalıntılarının bulunduğu Eskiyurt mevkiine yerleşmişlerdir. Yerleşilen yerin engebeli ve dere yatağı olması nedeniyle bu yer beğenilmemiş ve daha sonra gelen 70 hane ile birlikte şimdiki yerleşim yerine taşınmışlardır. Akçakent’in ilk iskânında bu yerleşim yerine “yeni şehir” anlamına gelen Şehricedit adı verilmiştir. 1909 yıllarında çevrede yaygın olan sıtma hastalığının tedavisinde, Akçakent’in suyunun ve havasının iyi geldiğine inanılarak sıtma hastalarının Akçakent’e geldiği ve şifa buldukları söylenmektedir. Bu sebeple halk arasında “Sıtma” adı yaygın olarak kullanılmaktadır. İlçemiz Hacıfakılı köyünde bulunan ve geç Bizans dönemine ait olduğu tespit edilen kilise kalıntısından da civar köylerde yerleşik yaşamın daha öncelere dayandığı görülmektedir. 20 Şubat 1965 tarihinde Şehricedit Köyü'nün adı Akçakent olarak değiştirilmiş ve Bucak Merkezi haline getirilmiştir. Akçakent, Çiçekdağı İlçesi'ne bağlı bir Bucak Merkezi iken, 9 Mayıs 1990 tarih ve 3644 sayılı kanunla ilçelik statüsü kazanmıştır.

Halkın geçim kaynağı genelde tarım ve hayvancılıktır. İlçemizde 2003 yılında 67.000 Da. ekili alanda süne mücadelesi devlet eliyle, kımıl mücadelesi ise çiftçilerimizin başvuruları sonucu İlçe Tarım Müdürlüğü elemanlarınca yürütülmüştür. Bölgemizin dağlık olması nedeniyle ekili alanların 5.340 dekarında süne mücadelesi uçakla, kalan kısmı ise yer aletleriyle yapılmıştır. Doğrudan Gelir Desteği Projesi İlçemizde başarı ile uygulanmış olup, 2003 yılı içerisinde 121.228.749 dekar arazi kayıt altına alınmıştır. Hayvancılığın desteklenmesi kararı kapsamında 2003 yılı içerisinde 656.945 dekar alanda yem bitkileri üretimi gerçekleştirilmiş, 990 ton kuru ot üretimi yapılmıştır. İlçemizde hayvancılık önemli bir geçim kaynağıdır. İlçemizde kurulu Akçakent-Ayvalı Tarımsal Kalkınma Kooperatifi aracılığı ile damızlık büyükbaş, S.Y.D.V. ve Or-Köy aracılığı ile küçükbaş hayvan dağıtımı yapılmıştır. 

Detaylı bilgi için Akçakent Kaymakamlığı web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

 

Akpınar

Akpınar İlçesinin tarihi ile ilgili kesin bilgiler bulunmamakla birlikte 600 yıl öncesine dayandığı tahmin edilmektedir. Rivayete göre Antalya yöresinden göç ederek İlçemiz Tek Höyük Mevkiine yerleşen Yörük oğulları, Yozgat dolaylarından göç ederek İlçemize bağlı Eldelekli köylerine yerleşen İmamoğulları kabilesi diye bilinen birkaç ailenin ticari ve akrabalık ilişkilerinin gelişmesi sonucu  şimdiki Akpınar bölgesine yerleşmiş olup, bugüne kadar varlıklarını devam ettirmişlerdir. Akpınar 1938 yılı deprem felaketine kadar köy hüviyetinde iken depremin yol açmış olduğu büyük hasarın süratli bir biçimde onarılabilmesi için o zamanın bucak merkezi olan Köşker  Kasabasından bucak teşkilatı 1939 yılında Akpınar’ a taşınmıştır. 1959 tarihinde ise Belediye Teşkilatı kurularak kasaba hüviyetine kavuşmuştur. D.765-9 Devlet Karayolunun İlçe içinden geçmesinin hareketli bir ticari ortamın oluşmasına ve nüfusun artışına yol açması, köylerin Kaman İlçesine olan uzaklığı, coğrafi olarak merkeziyet arz etmesi sebepleri ile 4 Temmuz 1987 tarih ve 19507 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 3392 sayılı Kanunla İlçe olmuş, 13 Eylül 1988 tarihinde ise fiilen İlçelik sıfatına başlamıştır.

Halkın temel geçim kaynağı tarım ve hayvancılıktır. Ekilebilir tarım alanları toplam 208.253 dekardır. 100.837 dekar çayır mera, 27.534 dekar ormanlık ve kavaklık arazisi mevcuttur. İlçe 5555 adet büyükbaş, 41.155 adet küçükbaş, olmak üzere toplam 46.710 adet büyük ve küçük baş hayvan varlığına sahiptir.

Detaylı bilgi için Akpınar Kaymakamlığı web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

 

Boztepe


İlçe merkezi çok eski bir yerleşim yeri olmasına rağmen şimdiki yerine 1700 lü yıllarda yerleştiği bilinmektedir. 1699 yılı ve bu yılı takip eden zaman dilimlerinde, Kız Melik, Çanakçı, Kırşehir Sancağı, Köçekli, Yetikli, Kösefakılı, Korkorlu, Tokat, Zile, Aydın İli ve daha değişik yerlerde yaşayan Yörükler bu günkü Boztepe olan yerde yoğunlaşmıştır. İlçe’de halkın “Kale” dediği, 210 m. çapında ve 17 m. yüksekliğinde, M.Ö. 3000’den M.S. 1400 yıllarına kadar yerleşim gördüğü tespit edilen bir höyük yer almaktadır ki, Boztepe adı, yaşlıların anlatımlarına göre bu höyüğün “Boz”luğu ile ilgilidir. Uzun dönem Aşıkpaşa Vakfı’na vergi ödediği sabittir. Boztepe 1938 depreminde oldukça büyük zarar görmüş, gelişmesi bir süre duraklamıştır. 1950li yıllarda yeniden gelişmeye başlayan Boztepe 1960 yılında belediyenin kurulmasıyla kasaba olmuştur. Belediye kurulduktan sonra sürekli gelişen ve şehirleşen Boztepe 09.05.1990 tarihinde kabul edilip 30.05.1990 tarihinde yürürlüğe giren 3644 Sayılı 130 İlçe kurulması hakkındaki kanun ile İlçe olmuştur. Bir kasaba ile 13 köyü bünyesine alarak 2 Eylül 1991 tarihinde fiilen faaliyete geçmiştir.

İlçemizin ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayanmaktadır. İlçe yaklaşık 25.500 dekar sulanabilir araziye sahip olmasına rağmen teknolojinin yetersizliği nedeniyle yeterli sulama yapılamadığından verim oldukça düşüktür. Merkezde ahır hayvancılığı mera hayvancılığına göre daha gelişmiştir. Sığır yetiştiriciliği bakımından ahır hayvancılığı ağırlıklı durumda iken küçükbaş hayvanlar yazın merada, kışın ağıllarda konaklamaktadır. Köylerimizde ise büyük ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliği meraya dayanmaktadır. Büyükbaş hayvancılıkta ilçe merkezinde safkan esmer ve yerli kara sayısı eşit durumda iken son zamanlarda kültür ırkları yerli karaya nazaran artış göstermiştir. Bunun başlıca nedeni ise kültür ırklarının süt veriminin yüksek olmasıdır. Özellikle son yıllarda kurulan modern mandıralar hayvancılığa olan ilgiyi artırmıştır. İlçemizde Malya Devlet İşletme Müdürlüğüne ait 400 km alanda kurulu olan çiftlikte modern tarım usulleri ile üretim yapılmaktadır. İlçemizde küçük sanayi sitesi, esnaf teşebbüsleri ve yurt dışındaki sayıları azımsanmayacak işçilerin getirdiği dövizler İlçe ekonomisinin bir diğer boyutunu oluşturmaktadır.

Detaylı bilgi için Boztepe Kaymakamlığı web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

 

Çiçekdağı

Çiçekdağı 1845 yılında Boyalık adında bir köy iken Yozgat'ın Kızılkoca ve Sungurlu'nun Selmanlı Bucağına bağlı kalmış, Sultan Mecit saltanatının son yıllarında Mecidiye adı ile Yozgata bağlı Bucak olmuştur. 1855 yılında Mecidiye Bucağı İlçe olarak örgütlenmiştir. 1930 yılında ilçenin adı değiştirilerek Çiçekdağı olmuştur. Akçakent' in ilçe olmasıyla yüzölçümü 1409 km2 den 950 km2 ye düşmüştür.

İlçemiz Merkez Fevzi Çakmak Mahallesinde inşaatı devam eden, Küçük Sanayi Sitesi 95 dükkândan ibarettir. İlçede 2 adet un fabrikası mevcut olup faaliyetini sürdürmektedir. İlçemizde Ziraat Bankası bulunmaktadır. Hizmet binası mülkiyeti kendine ait müstakil 2 katlı binada halka hizmetine devam etmektedir. İlçemiz coğrafi yapı itibari ile orman içi ve orman etrafı köyler ile orman envalinden yoksun köylerden ibaret olup 44 köy, 2 kasaba ve ilçe merkezinden müteşekkil yüksek rakımlı tarım ve hayvancılıkla geçimini sağlayan ekonomik yapıya sahiptir. Bilhassa tahıl, bakliyat, ayçiçeği vs. mahsullerin yetiştiği bir bölgedir.

Detaylı bilgi için Çiçekdağı Kaymakamlığı web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

 

Kaman

1913 yılında bucak merkezi ve Belediyelik olan Kaman, 01.09.1944 yılında Kırşehir İline bağlı ilçe iken 20.07.1954 tarih ve 6429 sayılı kanun ile Kırşehir İli’nin İlçe haline dönüştürülmesi nedeni ile Kaman İlçesi de Ankara İline bağlanmıştır. Üç yıl sonra yani 01.07.1957 de yürürlüğe giren 7001 sayılı Kanun ile tekrar İl statüsü verilen Kırşehir İline bağlanmıştır. Kaman İlçesine 8 Km. uzaklıktaki Çağırkan Kasabası sınırları içindeki Kalehöyük 1986 yılından beri Kültür Bakanlığımız ile Japonya Ortadoğu Kültür Merkezi adına Japonlar tarafından yapılan kazılar hala devam etmektedir. Bu kazılardan elde edilen tarihi eserlerde Kaman ve yöresinin M.Ö 3000 yıllarına giden bir yerleşim yeri olduğu anlaşılmaktadır. Kaman’ın 900’lü yıllardan itibaren yörenin Türk – İslam diyarı olarak kapılarının açılmasıyla coğrafi ve kültür birliği yapmış bir yerleşim yeri olarak her zaman için Kırşehir’in tarihi dokusu içerisinde yeri vardır. Daha sonraki dönemlerde bu bölge Osmanlı İmparatorluğu’na geçmiştir. Heyet-i Temsiliye Üyeleri 25 Aralık 1919 günü Atatürk ile birlikte Kaman’a gelerek o zaman Kaman’ın ileri gelenlerinden Bektaşoğlu Ali Çavuş’un evine misafir olur. Kamanlılara ülkenin içine düştüğü kötü durumu anlatır ve Milli Mücadeleye destek ister, Kaman halkından yakın ilgi ve destek alarak ertesi gün Kaman’dan ayrılır.

İlçemizde büyük sanayi kuruluşu olmadığından halkın geçim kaynağı %90 oranında tarım ve hayvancılığa dayanmaktadır. İlçenin toplam kültür arazisi 807776 dekar olup, bunun 49510 dekarında sulu tarım yapılmaktadır. İlçemizde tarım polikültür olup, yetiştirilen ürünler çok çeşitlidir. Hububat, baklagil, endüstri bitkileri, yem bitkileri, sebzeler ve meyveler olmak üzere tarımsal üretim yapılmaktadır. İlçemizde Ticaret ve Sanayi Odası, Esnaf ve Sanatkârlar Odası, Şoförler ve Otomobilciler Odası, Ziraat Odası ile Esnaf Kefalet Kooperatifi kuruludur.  İlçe merkezinde irili ufaklı toptan ve perakende ticaret yapan, İlçemizdeki Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığına bağlı 1065, Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanlığına bağlı 1511 olmak üzere toplam 2576 civarında işyeri bulunmaktadır.

Detaylı bilgi için Kaman Kaymakamlığı web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

 

Mucur

Mucur’un civarındaki höyükler ve mağaralar, ilçenin çok eskiden kalma bir yerleşim yeri olduğunu ortaya koymaktadır. Mucur halkından elde edilen tarihi bilgiler yeterli olmamakla birlikte, bulunan tarihi eserlerden ilçenin Etiler zamanında kurulduğu anlaşılmaktadır. Mucur’un adının kaynağı, ilçenin yerleşim merkezinde hiçbir evin bulunmadığı, insanların mağarada yaşadıkları ve bu insanların Hıristiyan oldukları, aynı zamanda ilçenin 5 km. kuzey batısındaki Aşılık mevkiinde Müslüman Türklerin oturduğu, Hıristiyanların başkanına mücrim denildiği ve Mucur adının mücrimden dönüştürüldüğünü iddia edilmektedir. Mucur Niğde’nin bir köyü iken 1868 yılında bucak olmuş, Balkan savaşından önce ilçe olması için zamanın hükümetine başvurulmuş ise de savaşın başlaması nedeniyle bu girişim bir sonuç vermemiştir. 6 Nisan 1914 tarihinde Harbiye Nazırı Enver Paşa şark cephesini teftişe giderken ilçemize uğramış, halkımızın ilçe olma talebiyle karşılaşmış ve 1918 yılında ilçe haline getirilmiştir. Kırşehir ili 1954 yılında ilçe olunca İlçemiz Nevşehir’in ilçesi olmuş, 1957 yılında Kırşehir’in tekrar il olmasıyla Kırşehir’e bağlanmıştır.

İlçe ekonomisinin % 80’i tarıma dayanır. Tarım modern yöntemlerle yapılmaktadır. Genel olarak buğday, arpa, ayçiçeği, mercimek ve pancar ekimi yapılmaktadır. İlçede toplam 788.100 dekar tarım arazisi olup, 27.904 dekarı sulu arazidir. İlçede 142 dükkanlı küçük sanayi sitesi vardır. Ayrıca un, yem, mermer ve su fabrikaları mevcuttur. İlçede istihdamın büyük çoğunluğunu bu fabrikalar ve Kayseri-Anakara yol kenarında yer alan dinlenme tesisleri sağlamaktadır. İlçemiz merkezinde, K.Yeniyapan ve Avcı köyünde olmak üzere 3 adet Tarım Kredi Kooperatifi mevcuttur.     

Detaylı bilgi için Mucur Kaymakamlığı web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

 

İnternet sitemizden en verimli şekilde faydalanabilmeniz ve kullanıcı deneyiminizi geliştirebilmek için çerezler (cookie) kullanmaktayız. Çerez kullanılmasını tercih etmezseniz tarayıcınızın ayarlarından çerezleri silebilir ya da engelleyebilirsiniz. Ancak bunun internet sitemizi kullanımınızı etkileyebileceğini hatırlatmak isteriz. Çerezlere ilişkin daha detaylı bilgiye Çerez Politikası dokümandan ulaşabilirsiniz.
Bizi Takip Edin ! Bizi Takip Edin !