Renk Seçiniz
Orjinal Renk

İlde mevcutta en çok istihdamı sağlayan önemli kuruluşlar olan Petlas Lastik Fabrikası ve Çemaş Döküm Fabrikası kamu tarafından 1976 yıllarında yapılmıştır. Daha sonraki süreçte bu işletmeler özelleştirilmiş ve yeni yatırımlar ile kapasitelerini genişleterek istihdamda önemli artışlar sağlamışlardır.  Bu işletmelerin yanında İl sanayisindeki diğer önemli tesisler ise Kırşehir Şeker Fabrikası, Eraslan Güneş Enerji Sistemleri, Granitaş Granit İşleme Tesisi, Oralsan Kesici Takım İşletmesi, Çağlayanlar Un-Yem-Hayvancılık ve Çağ Un İşletmeleridir.

Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü Sanayi Sicil 2017 yılı verilerine göre Kırşehir İli sanayi firmalarının sektörel dağılımı incelendiğinde en fazla işletmenin mobilya imalatı sektöründe, sonrasında gıda ürünlerinin imalatı ve içecek sektöründen oluştuğu görülmektedir.

İstihdam açısında incelendiğinde ise en çok istihdam sağlayan sektörün kauçuk ve plastik ürün imalatı yapan işletmeler olduğu görülmekle beraber burada Petlas Lastik Fabrikasının en fazla istihdamı sağladığı dikkate alınmalıdır.

2017 yılı sanayi sicil verilerine göre imalatçı firmaların 219 adetle çoğunluğu küçük sanayi sitesinde, 39’u organize sanayi bölgesinde, 139 firma ise bu alanların dışında faaliyette bulunmaktadır.

Sektör Toplam Firma Sayısı Çalışan Sayısı Tesis Yeri
  Sanayi Sitesi OSB Diğer
08-Diğer Madencilik ve Taş Ocakçılığı 13 200     13
10-Gıda Ürünlerinin İmalatı+İçecek 63 1713 4 9 50
16-Ağaç, Ağaç Ürünleri (Mobilya Hariç) 48 124 43 2 3
20-Kimsayalların ve Kimya Ürünlerinin İmalatı 7 90 1 1 5
22-Kauçuk ve Plastik Ürünleri İmalatı 39 3060 28 3 8
23-Diğer Metalik Olmayan Mineral Ürünler 46 582 17 10 19
24-Ana Metal Sanayi 14 487 12 1 1
25-Fabrikasyon Metal Ürünleri (Makine ve Taçhizat Hariç) 44 187 35 3 6
28-Başka Yerde Sınıflandırılmamış Makine ve Ekipman İmalatı 28 238 9 4 15
31-Mobilya İmalatı 82 338 70 4 8
Diğer İmalatlar 13 292   2 11
Toplam 397 7311 219 39 139

 

2017 yılı Sanayi Sicil KOBİ Ölçek Düzeyine Göre Firma Sayıları incelendiğinde firmaların çoğunluğunun mikro ölçekli firmalardan oluştuğu görülmektedir. Kırşehir’de büyük ölçekli firma sayısı 3 olup en fazla istihdam ise bu 3 firma tarafından sağlanmaktadır.

  Mikro Ölçekli Küçük Ölçekli Orta Ölçekli Kobi Üstü (Büyük)
Firma Sayısı 310 72 12 3
Çalışan Sayısı 755 1476 1025 4055

 

2017 yılı itibariye Kırşehir’in Teknolojik Düzeyine Göre Firma Sayıları incelendiğinde; 220 firma ile en fazla düşük teknolojili üretim yapılmaktadır. Orta-yüksek teknolojili imalat yapan firma sayısı 33 olup, yüksek teknolojili imalat yapan firma bulunmamaktadır. Teknolojilerine göre en fazla istihdam düşük-orta teknolojili üretim yapan firmalar tarafından sağlanmaktadır.

  Düşük Teknolojili Düşük-Orta Teknolojili Orta-Yüksek Teknolojili Yüksek Teknolojili
Firma Sayısı 220 144 33 0
Çalışan Sayısı 2545 4343 423 0

 

Kırşehir ilinin ihracatının 2016 yılından itibaren artış içerisinde olduğu gözlenmektedir. 2016 yılından itibaren ihracatta en fazla artış gösteren ürün grubu plastik ve kauçuk ürünler olup özellikle bu alanda ildeki tek ihracatçı olan Petlas Lastik Fabrikasının son yıllarda yapmış olduğu yatırımlar ve ihracata ağırlık vermesinin sonucudur. Kırşehir’in 2018 yılında ihracat yaptığı ülkelerin başında Almanya, Mısır ve İtalya gelmektedir. En çok ihracat yapılan ülkeler içerisinde tutar bazında Avrupa kıtası en çok ihracatın yapıldığı bölgedir.

Kırşehir’in ithalatı da ihracatına paralel şekilde artış göstermiş olup bunun nedeni özellikle tahıl ve canlı hayvan ithalatının artmasındandır. Bunun yanında Lastik ve kauçuk sektörünün ana hammaddelerinin de ithalata bağlı olması bu artışı desteklemektedir. En çok ithalat yapılan ülkenin başında canlı hayvan ithalatının en fazla yapıldığı ülke olan Brezilya gelmektedir. Brezilya’yı lastik ve kauçuk ürün imalatının hammaddesinin olan ürünlerin ithal edildiği Tayland takip etmektedir.

 

    

Bizi Takip Edin ! Bizi Takip Edin !