Renk Seçiniz
Orjinal Renk

İlde mevcutta en çok istihdamı sağlayan önemli kuruluşların başında Petlas Lastik Fabrikası ve Çemaş Döküm Fabrikası gelmektedir. Her iki işletme de kamu tarafından 1976 yıllarında yapılmış ve daha sonraki süreçte bu işletmeler özelleştirilmiştir, bu süreçten sonra işletmeler yeni yatırımlar ile kapasitelerini genişleterek istihdamda önemli artışlar sağlamışlardır.  Bu işletmelerin yanında il sanayisindeki diğer önemli tesisler ise Kırşehir Şeker Fabrikası, Çağlayanlar Un-Yem-Hayvancılık-Enerji, Eraslan Güneş Enerji Sistemleri, Granitaş Granit İşleme Tesisi, Oralsan Kesici Takım İşletmesi, Çağ Un ve Emniyet Cam işletmeleridir. Ayrıca Türkiye’nin En Büyük 500 Sanayi Kuruluşu içinde Petlas Lastik Fabrikası 2022 yılı mali bilançolarına göre 68. sırada yer almaktadır.

Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü Sanayi Sicil 2021 yılı verilerine göre Kırşehir İli sanayi firmalarının sektörel dağılımı incelendiğinde en fazla işletmenin mobilya imalatı sektöründe, sonrasında kauçuk ve plastik ürünlerinin imalatı sektöründe bulunduğu görülmektedir.

2021 yılı Sanayi Sicil verilerine göre imalatçı firmaların 200 adetle çoğunluğu küçük sanayi sitesinde, 41’i organize sanayi bölgesinde, 155 firma ise bu alanların dışında faaliyette bulunmaktadır.

2021 yılı Sanayi Sicil KOBİ Ölçek Düzeyine Göre Firma Sayıları incelendiğinde firmaların çoğunluğunun 317 adet ile mikro ölçekli firmalardan oluştuğu görülmektedir. Küçük ölçekli işletme sayısı 66, orta ölçekli işletme sayısı ise 11’dir. Kırşehir’de büyük ölçekli firma sayısı 2 olup aynı zamanda ilde en çok istihdam sağlayan işletmeleri bu işletmeler oluşturmaktadır. İstihdam açısından Petlas Lastik Fabrikası ilk sırada Çemaş döküm fabrikası ise ikinci sırada gelmektedir. 

Kırşehir ilinde 2021 yılında yıllık işletme cetveli veren toplam 396 sanayi işletmesinin; çalışan sayısına göre %80,05'i mikro, %16,67'i küçük, %2,78'i orta ve %0,50'i büyük ölçekli işletmelerdir.

  Mikro Ölçekli Küçük Ölçekli Orta Ölçekli KOBİ Üstü (Büyük)
Firma Sayısı 317 66 11 2

Kaynak: Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü, 2021 Yılı Sanayi Sicil Verileri

2021 yılı itibariye Kırşehir’in Teknolojik Düzeyine Göre Firma Sayıları incelendiğinde; 171 firma ile en fazla düşük teknolojili üretim yapılmaktadır. Düşük-orta teknolojili üretim yapan işletme sayısı 128 iken orta-yüksek teknolojili imalat yapan firma sayısı 37’dir. Yüksek teknolojili imalat yapan firma ise bulunmamaktadır. Teknolojilerine göre en fazla istihdam düşük-orta teknolojili üretim yapan firmalar tarafından sağlanmaktadır.

  Düşük Teknolojili Düşük-Orta Teknolojili Orta-Yüksek Teknolojili Yüksek Teknolojili
Firma Sayısı 171 128 37 0
Çalışan Sayısı 1403 5582 228 0

 

 

 

 

Kaynak: Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü, 2021 Yılı Sanayi Sicil Verileri

Kırşehir ilinin ihracatının 2018 yılına kıyasla 2019 ve 2020 yıllarında Covid-19 pandemisinin etkisiyle hafif düşüş eğiliminde olduğu fakat sonrasında hızlı bir artış sergilediği gözlenmektedir. 2022 yılında gerçekleşen toplam ihracat 2018 yılına kıyasla %60 oranında artış ile 368 milyon $ seviyelerine ulaşmıştır. Artışın yaşanmasındaki temel etken Petlas Lastik Fabrikasının son yıllarda yapmış olduğu yatırımlar ve ihracata ağırlık vermesinden ötürüdür. 2022 yılında gerçekleşen toplam ihracatın %90’lık kısmını plastik ve kauçuk ürün grubu oluşturmakta olup ildeki en büyük işletme olan Petlas Lastik Fabrikası tarafından gerçekleştirilmiştir. Kırşehir’in 2022 yılında ihracat yaptığı ülkelerin başında ABD, Almanya, Hollanda, Ukrayna ve Rusya gelmektedir. En çok ihracat yapılan ülkelere bakıldığında tutar bazında Avrupa kıtası en çok ihracatın yapıldığı bölgedir.

Kırşehir’in ithalatı da ihracatına paralel şekilde artış göstermiş olup 2022 yılında 447 milyon $’a ulaşmıştır. Bu artışın temel nedeni lastik sektörünün ana hammaddelerinin ithalata bağlı olması ve tahıl sektöründe yapılan ithalatın artmasındandır. 2018 yılında 64 milyon $ tahıl ithalatı yapılırken bu tutar 2022 yılında 137 milyon $’a çıkmıştır. Bunun yanında lastik ve kauçuk sektörünün ana hammaddeleri ithalatında da 2018-2022 yılları arasında yaklaşık 70 milyon $ tutarında artış yaşanmıştır. Aynı dönemde canlı hayvan ithalatı ise 64 milyon $’dan 12 milyon $’a gerilemiştir. En çok ithalat yapılan ülkenin başında 97 milyon $ ile lastik ve kauçuk ürün imalatının hammaddesi olan ürünlerin ithal edildiği Tayland gelmektedir. Sonrasında ise 45 milyon $ ile tahıl ithalatının yapıldığı Rusya Federasyonu gelmektedir.

İnternet sitemizden en verimli şekilde faydalanabilmeniz ve kullanıcı deneyiminizi geliştirebilmek için çerezler (cookie) kullanmaktayız. Çerez kullanılmasını tercih etmezseniz tarayıcınızın ayarlarından çerezleri silebilir ya da engelleyebilirsiniz. Ancak bunun internet sitemizi kullanımınızı etkileyebileceğini hatırlatmak isteriz. Çerezlere ilişkin daha detaylı bilgiye Çerez Politikası dokümandan ulaşabilirsiniz.
Bizi Takip Edin ! Bizi Takip Edin !