Renk Seçiniz
Orjinal Renk

Kırşehir, yenilebilir enerji kaynakları açısından zengin bir il olmasından ötürü yenilenebilir enerji yatırımlarına elverişlidir. Mevcutta ağırlıklı olarak rüzgâr, hidroelektrik ve güneş enerjisi tesislerine yatırım yapılmış olup, son verilere göre toplam kurulu güç miktarları aşağıdaki tabloda gösterildiği gibidir.

Birincil Kaynak Kurulu Güç Toplamı (MWe) Toplam Santral Sayısı
Doğalgaz 5,9 1
Linyit 6,0 1
Rüzgar 168,0 1
Barajlı 128,0 1
Akarsu 0,5 1
Biyokütle 1,0 1
Güneş 45,0 55
Toplam 354,4 61

 

Ayrıca Kırşehir ilinde hayvansal atıklardan elde edilebilecek biyogaz potansiyelinin elektrik enerjisine çevrilmesiyle Biyokütle Enerji Santrali (BES) tesisi kurulmasına yönelik potansiyel bulunmakta ve bu alanda girişimcilerin çalışmaları devam etmektedir.

Ahiler Kalkınma Ajansı tarafından 2019 yılında Kırşehir Enerji İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Fizibilite Raporu ve 2017 yılında Kırşehir İlinde Hayvansal Gübreden Biyogaz ve Enerji Potansiyelinin Araştırılmasına Yönelik Saha Etüt Raporu hazırlatılmış olup, ilgili raporlarda Kırşehir ilinin yenilenebilir enerji konusunda mevcut durum analizine ve potansiyel yatırım olanaklarına yer verilmiştir.

 

Bizi Takip Edin ! Bizi Takip Edin !