Renk Seçiniz
Orjinal Renk
Yatırımcı Rehberi

Türkiye, OECD ülkeleri arasında kurumsal vergi oranlarında en rekabetçi ülkelerden biridir. 21 Haziran 2006 tarihinde çıkarılan yeni Kurumlar Vergisi Kanunu, mevcut uygulamalara getirdiği önemli değişikliklerin yanı sıra, vergi mevzuatına da yeni kavramlar getirmiştir. Uygulamaya koyulan yeni Kurumlar Vergisi Kanunu ile Türk Kurumlar Vergisi Mevzuatı'nın hükümleri çok daha anlaşılır olarak tanımlanmış ve uluslararası standartlara uygun objektif hükümler halinde düzenlenmiştir.

Türk vergi rejimi üç ana başlık altında toplanabilir:

1. Gelir Vergileri 

Türk vergi mevzuatında yer alan gelir vergileri, şahsi gelir vergisi ve kurumlar vergisidir.​ 

1.1. Şahsi Gelir Vergisi

Gerçek kişilerin gelirleri şahsi gelir vergisine tabidir. Gelir, bir gerçek kişinin bir takvim yılı içinde elde ettiği kazanç ve iratların safi tutarıdır. Bir kişinin geliri aşağıdaki gelir unsurlarından bir veya daha fazlasını içerebilir:  ​​

Türk gelir vergisi kademeli bir ölçeğe sahiptir; bir başka deyişle bir kişinin geliri büyüdükçe vergi oranları da artmaktadır. Şahsi gelir vergisi oranları %15 ile %40 arasında değişmektedir. 2023 yılı için uygulanan şahsi gelir vergisi oranları aşağıdaki gibidir: 

İstihdam Gelir Vergisi Dilimleri

Vergiye Tabi Gelir (TL) Vergi Tutar ve Oranları
Taban Tavan Taban Üzerinden Ödenek Vergi (TL) Fazlası (%)
0 70.000 - 15
70.000 150.000 10.500 20
150.000 550.000 26.500 27
550.000 1.900.000 134.500 35
1.900.000 - 607.000 40

 

İstihdam Dışı Gelir Vergisi Dilimleri

Vergiye Tabi Gelir (TL) Vergi Tutar ve Oranları
Taban Tavan Taban Üzerinden Ödenek Vergi (TL) Fazlası (%)
0 70.000 - 15
70.000 150.000 10.500 20
150.000 370.000 26.500 27
370.000 1.900.000 85.900 35
1.900.000 - 621.400 40

 

1.2. Kurumlar Vergisi (KV)

Gelir Vergisi Kanunu’nda tanımlanmış gelir unsurlarının kurumlar tarafından elde edilmesi durumunda vergilendirme, bu kurumların tüzel kişiliği üzerinden uygulanmaktadır.

Türkiye’de 2023 yılında genel ticari gelirlere uygulanacak kurumlar vergisi oranı %25 olarak belirlenmiştir. Bununla birlikte, elektronik ödeme ve para kuruluşları, yetkili kambiyo kuruluşları, varlık yönetim şirketleri, sermaye piyasası kuruluşları, sigorta ve reasürans şirketleri ve emeklilik şirketleri gibi finansal kuruluşlar ve bankalar için vergi oranı %30 olarak belirlenmiştir. Ayrıca, ihracatçılar ihracat gelirleri için %5 oranında indirimli kurumlar vergisinden faydalanmaktadır.​​​​

 

2. Gider Üzerinden Alınan Vergiler 

2.1. Katma Değer Vergisi (KDV)

Genel olarak uygulanan KDV oranları; %1, %10 ve %20’dir. Ticari, sınai, zirai ve bağımsız mesleki mal ve hizmetler; ithal edilerek ülkeye giriş yapan mal ve hizmetler ve diğer faaliyetler yoluyla oluşturulan mal ve hizmet teslimatlarının tümü KDV’ye tabidir. 

2.2. Özel Tüketim Vergisi (ÖTV)

Çeşitli vergi oranlarında ÖTV’ye tabi dört ana ürün grubu bulunmaktadır: 

  • Petrol ürünleri, doğal gaz, makine yağları, çözücüler ve çözücü türevleri
  • Otomobiller ve diğer taşıtlar, motosikletler, uçaklar, helikopterler, yatlar
  • Tütün ve tütün ürünleri, alkollü içecekler
  • Lüks tüketim maddeleri

Her teslimatta uygulanan KDV’nin aksine, ÖTV sadece bir defaya mahsus olarak uygulanmaktadır.
 

2.3. Bankacılık ve Sigorta Muameleleri Vergisi

Bankacılık ve sigorta şirketleri tarafından yapılan işlemlerin KDV’den muaf tutulmasına devam edilse de bu işlemler Bankacılık ve Sigorta Muameleleri Vergisi’ne tabidir. Bu vergi, kredi faizi gibi bankalar tarafından elde edilen gelirler için uygulanmaktadır. Vergi oranı genellikle %10 olmakla birlikte tüketici kredileri gibi bazı işlemlerde Temmuz 2023 itibarıyla %15’tir. Ayrıca, bankalararası mevduatlardan elde edilen faizler %1 gibi daha düşük bir oran üzerinden vergilendirilmektedir. Kambiyo satışlarına ise %0,2 vergi uygulanmaya başlanmıştır.

2.4. Damga Vergisi

Damga vergisi; sözleşmeler, borç senetleri, sermaye iştirakleri, kredi mektupları, teminat mektupları, mali bildirimler ve bordrolar dâhil olmak üzere çeşitli dokümanlar için uygulanmaktadır. Damga vergisi, belge bedelinin %0,189 ile %0,948’i arasında değişen oranlarda tarh olunduğu gibi, bazı belgeler için maktu (önceden belirlenmiş bir bedel) olarak da tahsil edilmektedir.


3. Varlık Vergileri 

Üç çeşit varlık vergisi bulunmaktadır: 

  • ​Emlak vergisi
  • Motorlu taşıt vergisi
  • Veraset ve intikal vergisi
     

Türkiye’de sahip olunan bina, daire ve araziler %0,1 ile %0,6 arasında değişen oranlarda emlak vergisine tabi olup tahakkuk eden bu verginin %10’u oranında da Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Ait Katkı Payı ödenmektedir. Motorlu taşıt vergileri ise her yıl araçların yaşına ve motor hacmine göre yeniden belirlenen maktu bedeller tutarınca alınmaktadır. Veraset ve intikal vergileri ise %1 ile %30 arasında değişen oranlarda alınmaktadır.​​​​

İnternet sitemizden en verimli şekilde faydalanabilmeniz ve kullanıcı deneyiminizi geliştirebilmek için çerezler (cookie) kullanmaktayız. Çerez kullanılmasını tercih etmezseniz tarayıcınızın ayarlarından çerezleri silebilir ya da engelleyebilirsiniz. Ancak bunun internet sitemizi kullanımınızı etkileyebileceğini hatırlatmak isteriz. Çerezlere ilişkin daha detaylı bilgiye Çerez Politikası dokümandan ulaşabilirsiniz.
Bizi Takip Edin ! Bizi Takip Edin !